DANCING QUEEN
ABBA

U-uh, you can dance, you can jive,
having the time of your life,
U-uh, see that girl,
watch that scene, dig in the
Dancing Queen.

Friday night and the lights are low,
Looking out for the place to go,
Hm-hm, where they play the right music,
getting in the swing,
You come in to look for a King,
Anybody could be that guy,
Night is young and the music's high,
With a bit of rock music, everything is fine,
You're in the mood for a dance,
And when you get the chance,

You are the Dancing Queen,
young and sweet, only seventeen,
Dancing Queen,
feel the beat from the tambourine, oh-yeah,
You can dance, you can jive,
having the time of your life,
U-uh, see that girl,
watch that scene, dig in the
Dancing Queen.

You're a teaser, you turn 'em on,
Leave them burning and then you're gone,
Looking out for another, anyone will do,
You're in the mood for a dance,
And when you get the chance,

You are the Dancing Queen,
young and sweet, only seventeen,
Dancing Queen,
feel the beat from the tambourine, oh-yeah,
You can dance, you can jive,
having the time of your life,
U-uh, see that girl,
watch that scene, dig in the
Dancing Queen.
Dig in the Dancing Queen.
Lyrics from http://www.pohodar.com

TANČÍCÍ KRÁLOVNA
ABBA

U-uh, můžeš tancovat, tancovat jive,
pořádně si to užít,
U-uh, vidíte tu kóču,
podívejte se na tu scénu, dala se do toho,
tančící královna.

Páteční noc a světla jsou ztlumená,
Lákají někam jít,
Hm-hm, kdepak hrají nějakou pořádnou hudbu,
která má rytmus.
Vcházíš, aby sis vyhlédla Krále.
Kdokoli může být tím klukem.
Noc je mladá a hudba je v plném proudu,
S trochou rocku je všechno fajn.
Jsi v náladě na tancování.
A když se té šance chopíš.

Jsi tančící královna,
mladá a líbezná, jen sedmnáciletá,
Tančící královno,
vnímej rytmus tamburín, ou-yeah!
Můžeš tancovat, tancovat jive,
pořádně si to užít,
U-uh, vidíte tu kóču,
podívejte se na tu scénu, dala se do toho,
tančící královna.

Ty jsi tak svůdná, všechny je poblázníš,
Necháš je vzplát a pak jsi pryč.
Vyhlížíš si dalšího, mohl by to být kdokoli.
Jsi v náladě na tancování.
A když se té šance chopíš.

Jsi tančící královna,
mladá a líbezná, jen sedmnáciletá,
Tančící královno,
vnímej rytmus tamburín, ou-yeah!
Můžeš tancovat, tancovat jive,
pořádně si to užít,
U-uh, vidíte tu kóču,
podívejte se na tu scénu, dala se do toho,
tančící královna.
Dala se do toho, tančící královna.
Překlad z http://www.pohodar.com