Ozdoba levé části hlavičky
Horní část menu Spodní část menu
Pozadí mezi menu
Nádherná socha z letohrádku Tři Grácie, která symbolizuje malířství
Konec menu

Obrázek, vložený sem kvůli kreténskému Internet Exploreru Základy velkomoravského kostela
zpet.jpg, 1 kBgalerie.jpg, 1 kBvpred.jpg, 1 kB

11.jpg, 264kB

Znovu jsme spolu poskočili v čase a to do časů temného středověku - do časů, kdy Střední Evropě vládla Velkomoravská říše. Jedním z jejich nejvýznamnějších center bylo veliké hradiště, dnes zvané Valy u Mikulčic.

Místo bylo osídleno již od pravěku. Dříve tu totiž řeka Morava vytvářela množství ramen a ostrůvků a na nich se usazovali lidé, protože tu měli dost vody a v případě napadení se mohli účinně bránit. Poprvé tu žili už lidé střední doby kamenné. Největšího rozmachu tu však dosáhlo osídlení až v době hradištní. Kolem totiž vedla prastará obchodní cesta, zvaná Jantarová stezka, která tu přecházela brodem řeku Moravu. Nejprve tu vznikla veliká osada a okolo ní další, menší. Se sílícím významem se osada změnila na opevněné hradiště, kde žili významní velmožové. S pádem Velké Moravy upadl i význam hradiště. Nakonec díky velkému kácení stromů a velkým záplavám, způsobovaným řekou Moravou, zaniklo a postupně se zanesla náplavami většina ramen řeky Moravy. Dlouho bylo místo opuštěné, až ve 20. století vyvolalo zájem archeologů, ti tu zahájili výzkum, který přinesl senzační objevy. Zatímco jiná významná velkomoravská centra, jako byl Veligrad - Staré Město, Uherské Hradiště nebo Nitra, byla poničena pozdějším osídlením, plocha Valů zůstala neosídlena a tak tu na své odhalení čekaly pravé divy. Základy dvanácti kostelů, paláce, domů a dvorců. Podařilo se vykopat i zbytky mostu přes dávno zaniklé rameno Moravy, neuvěřitelně zachovalé dřevěné lodě nebo třeba i uzel, uvázaný před dvanácti staletími. Byly prozkoumány i stovky, možná tisíce hrobů a v nich nalezeny nádherné věci - křížky, meče a sekery, zlaté gombíky, úchvatné šperky, ostruhy, nákončí opasků a tisíce dalších věcí. Hodně z toho si můžeme prohlédnout v moc pěkně udělaném muzeu.

Valy u Mikulčic jsou místem s úžasným "duchem místa". Díky zachovalým valům a zakonzervovaným vykopaným základům kostelů člověk ví, kde co bylo a to budí představy, jak to tady asi vypadalo (i když tenhle obrázek je ideální rekonstrukcí části jiného velkomoravského hradiště - Pohanska, které je podobně zajímavé a v muzeu v klasicistním zámečku jsou vystavené pravé divy z doby Velké Moravy). Krásná místa vytvářejí i ramena řeky Moravy.

Krásným místem je i místo, kde stával IX. velkomoravský kostel. Byla to malá kruhová rotundička s kopulí, která měla ve vnitřní části čtyři výklenky v síle zdi, které tvořily tvar kříže. Vedle něho byla posvátná studna, z níž se brala voda na liturgické úkony. Kostelík stál mimo vlastní hradiště a tak měl své vlastní opevnění, z něhož se zachoval výrazný val. Kostelík stával ještě v 15. století a vzal zasvé asi v průběhu husitských válek.
Je to ale krásné místo, v lužním lese, protkaném rameny řeky Moravy, v němž rostou prastaré stromy a má dodnes povznášející a nádhernou atmosféru.