AMAZING GRACE

Amazing grace! how sweet the sound
That saved a wretch like me.
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.

’twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved.
How precious did that grace appear
The hour I first believed.

Through many dangers, toils and snares
I have already come;
’tis grace hath
brought me safe thus far
And grace will lead me home.

The lord has promised good to me
His word my hope secures;
He will my shield and portion be,
As long as life endures.

Yea, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess within the veil,
A life of joy and peace.

When we’ve been there ten thousand years
Bright shining as the sun,
We’ve no less days to sing god’s praise
Than when we’ve first begun.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ÚŽASNÁ MILOST

Úžasná milost! Jak sladký zvuk
Který zachránil mizeru, jako jsem já
Jednou jsem byl ztracen, ale teď jsem nalezen
Byl jsem slepý, ale teď vidím

Byla to milost, která naučila mé srdce bát se
A milost mé strachy utišila
Jak drahocenná se tato milost zdála
v hodině, kdy jsem prvně uvěřil.

Navzdory tolikerým nebezpečím, dřině a pastem
Jsem právě přišel
Je to milost, která mě bezpečně
přivedla takhle daleko
A milost mne dovede domů

Pán mi slíbil dobro
Jeho slovo chrání mou naději
On bude mým štítem a mou částí
Tak dlouho, jak život přetrvá

Jasně, když tohle srdce a tělo selže
A smrt zastaví život
Já budu mít pod závojem
život v radosti a míru

Když jsme tu byli deset tisíc let
Jasně zářící jako slunce
Nemáme méně dnů na zpívání chvály Boha
Než když jsme poprvé začali
Překlad z http://www.pohodar.com