TELL HIM
BARBRA STREISAND
AND CELINE DION

'm scared
So afraid to show I care
Will he think me weak
If I tremble when I speak
Oooh - what if
There's another one he's thinking of
Maybe he's in love
I'd feel like a fool
Life can be so cruel
I don't know what to do

I've been there
With my heart out in my hand
But what you must understand
You can't let the chance
To love him pass you by

Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Tender words so soft and sweet
Hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself

Touch him
With the gentleness you feel inside
Your love can't be denied
The truth will set you free
You'll have what's mean to be
All in time you'll see

I love him
Of that much I can be sure
I don't think I could endure
If I let him walk away
When I have so much to say

Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Tender words so soft and sweet
Hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself

Love is light that surely glows
In the hearts of those who know
It's a steady flame that grows
Feed the fire with all the passion you can show
Tonight love will assume its place
This memory time cannot erase
Blind faith will lead love where it has to go

Never let him go
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŘEKNI MU
BARBRA STREISAND
A CELINE DION

Jsem vyděšená
Tolik se bojím ukázat na čem mi záleží
Myslí si, že jsem slabá
Když se chvěji, když mluvím?
Oooh - co když
Je některá jiná, na kterou myslí?
Možná, že je zamilovaný
Měla bych se cítit jako blázen
Láska může být tak krutá
Nevím, co dělat

Byla jsem tam
Se srdcem na dlani
Ale co musíš pochopit je, že
Nemůžeš dopustit, aby příležitost
k jeho milování minula Tebe

Řekni mu
Řekni mu, že slunce a měsíc
Vychází v jeho očích
Nakloň se k němu
A šeptej
Něžně tak jemná a sladká slůvka
Obejmi ho pevně, abys cítila tlukot jeho srdce
Láska bude dar, který věnuješ sobě

Pohlaď ho
S něžností, kterou cítíš uvnitř sebe
Tvá láska se nemůže zapřít
Pravda Tě osvobodí
Budeš mít, co je Ti souzeno
Všechno včas uvidíš

Já ho miluji
Tolik, že si můžu být jistá
Nemyslím si, že bych mohla snést
Kdybych ho měla nechat jít
Když mám tolik co říct

Řekni mu
Řekni mu, že slunce a měsíc
Vychází v jeho očích
Nakloň se k němu
A šeptej
Něžně tak jemná a sladká slůvka
Obejmi ho pevně, abys cítila tlukot jeho srdce
Láska bude dar, který věnuješ sobě

Láska je světlem, které určitě září
V srdci těch, kdo ví
Je to stálý plamen, který sílí
Rozpal oheň vší touhou, kterou můžeš ukázat
Dnes v noci láska zaujme své místo
Tuhle vzpomínku čas nemůže vymazat
Slepá víra povede lásku tam, kam musí jít

Nikdy ho nenech jít
Překlad z http://www.pohodar.com