SHADOW OF THE MOON
BLACKMORE'S NIGHT

In the shadow of the moon,
She danced in the starlight
Whispering a haunting tune
To the night...

Velvet skirts spun 'round and 'round
Fire in her stare
In the woods without a sound
No one cared...

Through the darkened fields entranced,
Music made her poor heart dance,
Thinking of a lost romance...
Long ago...

Feeling lonely, feeling sad,
She cried in the moonlight.
Driven by a world gone mad
She took flight...

"Feel no sorrow, feel no pain,
Feel no hurt, there's nothing gained...
Only love will then remain,"
She would say.

Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...

Through the darkened fields entranced,
Music made her poor heart dance,
Thinking of a lost romance...
Long ago...

Somewhere just beyond the mist
Spirits were seen flying
As the lightning led her way
Through the dark...

Shadow of the Moon...
[Repeat to fade]
Lyrics from http://www.pohodar.com

STÍN MĚSÍCE
BLACKMORE'S NIGHT

Ve stínu měsíce
Tančila v světle hvězd
Šeptajíce oblíbenou melodii
Do noci...

Sametové sukně, točící se kolem dokola
Oheň v jejím upřeném pohledu
V lese bez jediného zvuku
Nikdo se nestaral...

Přišla přes ztemnělá pole
Hudba přivedla její ubohé srdce k tanci
Myslíce na ztracenou romanci...
Kdysi dávno...

Cítíc se osamělá, cítíc se smutná
Plakala v záři měsíčního svitu
Poblázněná ze světa, který pominul
Odlétla...

"Nepociťuj žal, nepociťuj bolest,
Nepociťuj zranění, nic Ti to nepřinese...
Pak zůstane jen láska,"
Řekla by

Stín měsíce...
Stín měsíce...
Stín měsíce...
Stín měsíce...

Přišla přes ztemnělá pole
Hudba přivedla její ubohé srdce k tanci
Myslíce na ztracenou romanci...
Kdysi dávno...

Někde právě za mlhou
Byli vidět letět duchové
Jako blesky ji vedli na její cestě
Temnotou...

Stín měsíce...
[Opakuje se až do ztišení]
Překlad z http://www.pohodar.com