MA BAKER - BONEY M

Freeze! I'm Ma Baker - put your hands in the air
Gimme all your money

This is the story of Ma Baker, the meanest cat
From old Chicago town

She was the meanest cat
In old Chicago town
She was the meanest cat
She really moved them down
She had no heart at all
No no no heart at all

She was the meanest cat
Oh, she was realy tough
She left her husband flat
He wasn't tough enough
She took her boys along
'Cause they were mean and strong

Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
She taught her four sons
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
To handle their guns
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
She never could cry
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
But she knew how to die

They left a trail of crime
Across the U.S.A.
And when one boy was killed
She realy made them pay
She had no heart at all
No no no heart at all

Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
She taught her four sons
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
To handle their guns
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
She never could cry
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
But she knew how to die

She met a man she liked
She thought she'd stay with him
One day he formed with them
They did away with him
She didn't care at all
Just didn't care at all

Here is special bulletin.
Ma Baker is the FBI's most wanted woman.
Her photo is hanging
on every post office wall.
If you have any information about this woman
please contact the nearest police station...

Don't anybody move! The money or your lives!

One day they robbed a bank
It was their last hooray
The cops appeared too soon
They could't get away
And all the loot they had
It made them mighty mad
And so they shot it out
Ma Baker and her sons
They didn't want to hang
They died with blazing guns
And so the story ends
Of one who left no friends

Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
She taught her four sons
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
To handle their guns
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
She never could cry
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
But she knew how to die

Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
She taught her four sons
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
To handle their guns
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
She never could cry
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
But she knew how to die
Lyrics from http://www.pohodar.com

MA BAKER

Ani hnout! Jsem Ma Baker - ruce vzhůru.
Dej sem všechny peníze!

Tohle je příběh o Ma Baker, nejzlejší kočce
ze starého Chicaga.

Ona byla nejzlejší kočka.
Ve starém Chicagu.
Ona byla nejzlejší kočka.
Ona je opravdu dostala dolů.
Neměla žádné srdce.
Ne ne ne, žádné srdce.

Ona byla zlá kočka.
Oh, byla opravdu drsná.
Opustila byt svého manžela.
Nebyl dost drsný.
Vzahla své chlapce s sebou.
Protože byli zlí a silní.

Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
učila své čtyři syny
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
ovládat jejich pistole
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
Nikdy nemohla plakat.
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
ale věděla, jak zemřít.

Oni šli cestou zločinu.
Npříč Spojenými státy.
A když jednoho kluka zabili.
Přinutila je platit.
Neměla žádné srdce.
Ne ne ne, žádné srdce.

Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
učila své čtyři syny
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
ovládat jejich pistole
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
Nikdy nemohla plakat.
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
ale věděla, jak zemřít.

Potkala muže, kterého měla ráda.
Myslela si, že s ním zůstane.
Jednoho dne se přidal k nim.
Zmizeli i s ním.
Bylo jí všechno jedno.
Úplně jedno.

Toto je zvláštní hlášení:
Ma Baker je žena, velice hledaná FBI.
Její fotka visí
na zdi všech pošt.
Jestliže máte nějaké informace o této ženě,
prosím, spojte se s nejbližší policejní stanicí.

Nikdo ani hnout! Peníze nebo život!

Jednoho dne vyloupili banku.
Bylo to jejich poslední hurá.
Poldové se objevili moc brzo.
Oni nemohli utéci.
A všechna kořist, kterou měli.
Je hodně pobláznila.
A tak vystřelili.
Ma Baker a její synové
nechtěli viset.
Zemřeli ranami z pistolí.
A tak končí příběh
jedněch, kteří nezanechali žádné přátele.

Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
učila své čtyři syny
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
ovládat jejich pistole
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
Nikdy nemohla plakat.
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
ale věděla, jak zemřít.

Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
učila své čtyři syny
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
ovládat jejich pistole
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
Nikdy nemohla plakat.
Ma Ma Ma Ma - Ma Baker
ale věděla, jak zemřít.
Překlad z http://www.pohodar.com