JAILHOUSE ROCK
ELVIS PRESLEY

The warden threw a party
in the county jail.
The prison band was there
and they began to wail.
The band was jumpin'
and the joint began to swing.
You should've heard
those knocked out jailbirds sing.
Let's rock, everybody, let's rock.
Everybody in the whole cell block
was dancin' to the Jailhouse Rock.

Spider Murphy played the tenor saxophone,
Little Joe was blowin' on the slide trombone.
The drummer boy from Illinois
went crash, boom, bang,
the whole rhythm section was the Purple Gang.
Let's rock, everybody, let's rock.
Everybody in the whole cell block
was dancin' to the Jailhouse Rock.

Number forty-seven said to number three:
"You're the cutest jailbird
I ever did see.
I sure would be delighted
with your company,
come on and do the Jailhouse Rock with me."
Let's rock, everybody, let's rock.
Everybody in the whole cell block
was dancin' to the Jailhouse Rock.

The sad sack was a sittin'
on a block of stone
way over in the corner weepin' all alone.
The warden said,
"Hey, buddy, don't you be no square.
If you can't find a partner
use a wooden chair."
Let's rock, everybody, let's rock.
Everybody in the whole cell block
was dancin' to the Jailhouse Rock.

Shifty Henry said to Bugs,
"For Heaven's sake,
no one's lookin',
now's our chance to make a break."
Bugsy turned to Shifty
and he said, "Nix nix,
I wanna stick around a while
and get my kicks."
Let's rock, everybody, let's rock.
Everybody in the whole cell block
was dancin' to the Jailhouse Rock.
Lyrics from http://www.pohodar.com

VĚZEŇSKÝ ROCK
ELVIS PRESLEY

Dozorci uspořádali párty
v okresní věznici.
Vězeňská kapela byla tu
a spustila rachot.
Kapela na to skočila
a každý spoj se začal otřásat.
Měl bys slyšet
jak vyrazili trestanci zpívat.
Teď rock, všichni, teď rock.
Všichni, celý vězeňský blok
Tančil ten Vězeňský Rock.

Pavouk Murphy hrál na tenor saxofon.
Malý Joe foukal na trombon.
Bubeník, kluk z Illinois
spustil prásk, bum, beng,
rytmus udával celý Purple Gang.
Teď rock, všichni, teď rock.
Všichni, celý vězeňský blok
Tančil ten Vězeňský Rock.

Číslo čtyřicet sedm řeklo číslu tři:
"Ty jsi ten nejkrásnější trestanec,
kterého jsem kdy viděl.
Určitě bych byl potěšen
Tvou společností,
Tak pojď a dělej se mnou Vězeňský Rock."
Teď rock, všichni, teď rock.
Všichni, celý vězeňský blok
Tančil ten Vězeňský Rock.

Smutný lupič seděl
v díře
V protějším rohu úplně sám lkal.
Dozorce řekl,
"Hej, kamaráde, nebuď paďour.
Jestli nemůžeš najít partnera
zatanči si s dřevěnou židlí."
Teď rock, všichni, teď rock.
Všichni, celý vězeňský blok
Tančil ten Vězeňský Rock.

Chytrák Henry řekl trestancům,
"Samo nebe nám to sesílá,
nikdo se nedívá,
teď máme šanci zdrhnout."
Bugsy se obrátil na Chytráka
a řekl, "Nix nix,
Chci se chvíli točit
a vykopávat."
Teď rock, všichni, teď rock.
Všichni, celý vězeňský blok
Tančil ten Vězeňský Rock.
Překlad z http://www.pohodar.com