SATURDAY NIGHT
IN TOLEDO, OHIO
JOHN DENVER

Saturday night in Toledo, Ohio
is like being nowhere at all.
All through the day how the hours rush by,
you sit in the park and you watch the grass die.

Ah, but after the sunset,
the dusk and the twilight,
when shadows of night start to fall.
They roll back the sidewalk precisely
at ten and people who live there
are not seen again.

Just two lonely truckers from Great Falls,
Montana and a salesman from places unknown
all huddled together in downtown,
Toledo to spend their big night all alone.

You ask how I know of Toledo, Ohio?
Well I spent a week there one day.
They've got entertainment
to dazzle your eyes: go visit the bakery
and watch the buns rise.

Ah, but let's not forget
that the folks of Toledo
unselfishly gave us the scale.
No springs, honest weight,
that's the promise they made,
so smile and be thankful next time
you get weighed.

And "wive and wet wive",
let this be our motto,
let's let the sleeping dogs lie.
And here's to the dogs of Toledo, Ohio,
ladies, we bid you goodbye.
Lyrics from http://www.pohodar.com

SOBOTNÍ NOC
V TOLEDU V OHIU
JOHN DENVER

Sobotní noc v Toledu v Ohiu
je taková, jaká není nikde jinde.
Po celý den, jak hodiny ubíhají
Ty sedíš v parku a díváš se, jak hyne tráva

Ah, ale po západu slunce,
po soumraku a stmívání,
když se začnou snášet stíny noci.
Valí se po chodnících přesně
v deset a lidé, kteří tady žijí
nejsou víc vidět.

Jen dva osamělí kamioňáci z Great Falls
v Montaně a prodavač z neznámého místa
všichni shluknutí dohromady v centru města
Toleda, aby strávili jsou velkou noc úplně sami.

Ptáš se, jak vím o Toledu v Ohiu?
Dobře, strávil jsem tu jeden den z týdne.
Mají tady zábavu,
která oslní Tvé oči: jdi navštívit pekařství
a dívej se, jak kynou bochánky.

Ah, ale nezapomeňme,
že lidé z Toleda
nám nesobecky dávají váhu.
Žádné skoky, poctivá váha,
to je slib, který dali,
tak se umívej a buď pro příště vděčný,
budeš vážený.

A ???
Nechť to je naše motto,
nechme spící psy ležet.
A tady k psům v Toledu v Ohiu
paní, hlásíme sbohem.
Překlad z http://www.pohodar.com