MAN IN BLACK
JOHNNY CASH

Well, you wonder why I always dress in black,
Why you never see bright colors on my back,
And why does my appearance
seem to have a somber tone.
Well, there's a reason
for the things that I have on.

I wear the black
for the poor and the beaten down,
Livin' in the hopeless, hungry side of town,
I wear it for the prisoner
who has long paid for his crime,
But is there
because he's a victim of the times.

I wear the black for those who never read,
Or listened to the words that Jesus said,
About the road to happiness
through love and charity,
Why, you'd think
He's talking straight to you and me.

Well, we're doin' mighty fine, I do suppose,
In our streak of lightnin' cars
and fancy clothes,
But just so we're reminded
of the ones who are held back,
Up front there ought 'a be a Man In Black.

I wear it for the sick and lonely old,
For the reckless ones
whose bad trip left them cold,
I wear the black in mournin'
for the lives that could have been,
Each week we lose a hundred fine young men.

And, I wear it for the thousands
who have died,
Believen' that the Lord was on their side,
I wear it for another hundred
thousand who have died,
Believen' that we all were on their side.

Well, there's things
that never will be right I know,
And things need changin' everywhere you go,
But 'til we start to make a move
to make a few things right,
You'll never see me wear a suit of white.

Ah, I'd love to wear a rainbow every day,
And tell the world that everything's OK,
But I'll try to carry off
a little darkness on my back,
'Till things are brighter,
I'm the Man In Black.
Lyrics from http://www.pohodar.com

MUŽ V ČERNÉM
JOHNNY CASH

Nu, divíš se, proč jsem vždycky oblečen v černém
Proč nikdy nevididíš na mých zádech jasné barvy
A proč se mé vzezření
vypadá zachmuřeně
Nu, je tu důvod
pro věci, které mám na sobě.

Nosím černou
za ty chudé a zbité,
žijící v bezndějci v hladové čtvrti města.
Nosím ji za vězně,
který dlouho platil za svůj zločin
Ale je tady,
protože je obětí těchto časů.

Nosím černou za ty, jenž nikdy nečetli
ani neposlouchali slova, která řekl Ježíš
(Slova) o cestě ke štěstí
prostřednictvím lásky a milosrdenství
Proč, myslíte si
On promlouvá přímo k Tobě a ke mně.

Nu, my se máme moc dobře, předpokládám,
v naší koloně zářících aut
a luxusního oblečení
Ale pořád jsme upozorňováni
na Ty, kteří jsou drženi vzadu,
měl by tu být Muž v černém

Nosím (černou) za ty nemocné a osamělé staré
Za ty lehkomyslné,
jež zanechal špatný výlet *) zchladlé.
Nosím černou ve smutku
za životy, které by mohly být
Každý víkend ztrácíme stovku dobrých mladých mužů

A nosím ji za ty tisíce,
které zemřely
věříce, že Pán je na jejich straně
Nosím ji za dalších sto
tisíc, jež zemřeli
věříce, že my všichni jsme na jejich straně.

Nu, jsou tu věci,
které nikdy nebudou správné, já vím
A věci, které potřebují změnit, kamkoliv jdeš
Ale dokud se nezačneme snažit
pár věcí zlepšit,
nikdy mě neuvidíš nosit bílý oblek.

Ah, rád bych nosil každý den barvy duhy
A řekl slova, že všechno je OK
Ale budu zkoušet nést
trochu temnoty na mých zádech,
dokud se věci neprojasní
Jsem Muž v černém
Překlad z http://www.pohodar.com

*) Špatný výlet - bad trip - tohle slovní spojení se někdy užívá v souvislosti s drogami, hlavně LSD a říká se tak rauši, při kterém má člověk strašlivé a děsivé halucinace.
Vzhledem k tomu, že pak je řeč o mrtvých mladých mužích, mohl být jako špatný výlet zvána například i cesta do Vietnamu nebo jiné války, kdo ví.