HUNG UP - MADONNA

Time goes by so slowly

Every little thing that you say or do
I'm hung up
I'm hung up on you
Waiting for your call
Baby night and day
I'm fed up
I'm tired of waiting on you

Time goes by so slowly
for those who wait
No time to hesitate
Those who run seem to have all the fun
I'm caught up
I don't know what to do

Time goes by so slowly
I don't know what to do
Every little thing that you say or do
I'm hung up
I'm hung up on you
Waiting for your call
Baby night and day
I'm fed up
I'm tired of waiting on you

Every little thing that you say or do
I'm hung up
I'm hung up on you
Waiting for your call
Baby night and day
I'm fed up
I'm tired of waiting on you

Ring ring ring goes the telephone
The lights are on but there's no-one home
Tick tick tock it's a quarter to two
And I'm done
I'm hanging up on you
I can't keep on waiting for you
I know that you're still hesitating
Don't cry for me
'Cause I'll find my way
You'll wake up one day
But it'll be too late

Every little thing that you say or do
I'm hung up
I'm hung up on you
Waiting for your call
Baby night and day
I'm fed up
I'm tired of waiting on you

Every little thing that you say or do
I'm hung up
I'm hung up on you
Waiting for your call
Baby night and day
I'm fed up
I'm tired of waiting on you
Lyrics from http://www.pohodar.com

POSEDLÁ

Čas plyne tak pomalu

Každou maličkostí, kterou jsi řekl nebo udělal
Jsem posedlá
Jsem posedlá Tebou
Čekání na Tvůj telefon
Miláčku, dnem i nocí
Jsem sytá
Jsem unavená čekáním na Tebe

Čas plyne tak pomalu
tomu, kdo čeká
Žádný čas k rozmýšlení
Těm, kdo běží se zdá být všechno zábavou
Jsem chycená
Nevím, co dělat

Čas plyne tak pomalu
Nevím, co dělat
Každou maličkostí, kterou jsi řekl nebo udělal
Jsem posedlá
Jsem posedlá Tebou
Čekání na Tvůj telefon
Miláčku, dnem i nocí
Jsem sytá
Jsem unavená čekáním na Tebe

Každou maličkostí, kterou jsi řekl nebo udělal
Jsem posedlá
Jsem posedlá Tebou
Čekání na Tvůj telefon
Miláčku, dnem i nocí
Jsem sytá
Jsem unavená čekáním na Tebe

Crrr, crrr, crrr, zvoní telefon
Světla jsou rozsvícená, ale nikdo tu nebydlí
Tik tik tak, je tři čtvrtě na dvě
A já jsem hotová
Jsem posedlá Tebou
Nechci na Tebe dál čekat
Vím, že ještě váháš
Neplač pro mne
Protože najdu svou cestu
Jednoho dne procitneš
Ale bude to příliš pozdě

Každou maličkostí, kterou jsi řekl nebo udělal
Jsem posedlá
Jsem posedlá Tebou
Čekání na Tvůj telefon
Miláčku, dnem i nocí
Jsem sytá
Jsem unavená čekáním na Tebe

Každou maličkostí, kterou jsi řekl nebo udělal
Jsem posedlá
Jsem posedlá Tebou
Čekání na Tvůj telefon
Miláčku, dnem i nocí
Jsem sytá
Jsem unavená čekáním na Tebe
Překlad z http://www.pohodar.com