I LET LOVE IN
NICK CAVE and THE BAD SEEDS

Despair and Deception,
Love's ugly little twins
Came a-knocking on my door,
I let them in
Darling, you're the punishment
for all of my former sins

I let love in
I let love in

The door it opened just a crack,
but love was shrewed and bold
My life flashed before my eyes,
it was a horror to behold
A life-sentence sweeping confetti
from the floor of a concrete hole

I let love in
I let love in
I let love in
I let love in

Well I've been bound and gagged
and I've been terrorized
And I've been castrated and
I've been lobotomized
But never has my tormenter
come in such a cunning disguise

I let love in
I let love in
I let love in
I let love in

O Lord, tell me what I done
Please don't leave me here alone
Where are my friends?
My friends are gone

O Lord, tell me what I done
Please don't leave me here alone
Where are my friends?
My friends are gone

I let love in
I let love in

So if you're sitting all alone
and hear a-knocking at you door
and the air is full of promises,
well buddy, you've been warned
Far worse to be love's lover
than the lover that love has scorned

I let love in
I let love in
I let love in
I let love in
I let love in
I let love in
I let love in
I let love in
Lyrics from http://www.pohodar.com

NECHÁM LÁSKU VSTOUPIT
NICK CAVE and THE BAD SEEDS

Zoufalství a klam
Láska je ošklivé malé dvojče
Přišla a zaklepala na mé dveře
Nechám ji vstoupit
Miláčku, Ty jsi trest
za všechny mé dřívější hříchy

Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit

Dveře, ty otevře jen pořádná rána
ale láska byla vychytralá a silná
Můj život probleskl před mýma očima,
byl horor to spatřit
Rozsudek k životu zametené konfety
ze dna betonové jámy

Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit

Dobře, byl jsem svázán a byl mi dán roubík
a byl jsem terorizován
A byl jsem vykastrován a
byla mi udělána lobotomie
Ale nikdy jsem neměl mučitele,
přišel v tak mazaném převleku

Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit

O Pane, řekni mi, co jsem udělal
Prosím, nenechávej mne tady samotného
Kde jsou mí přátelé?
Mí přátelé jsou pryč

O Pane, řekni mi, co jsem udělal
Prosím, nenechávej mne tady samotného
Kde jsou mí přátelé?
Mí přátelé jsou pryč

Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit

Tak jestli sedíš pořád sám
a posloucháš klepání na své dveře
a vzduch je plný nadějí
nu, kamaráde, byl jsi varován
Daleko horší je být miláčkem lásky,
než milovníkem, kterým láska pohrdla

Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit
Nechám lásku vstoupit
Překlad z http://www.pohodar.com