TAKE ME HOME
COUNTRY ROADS
OLIVIA NEWTON-JOHN

Country roads, take me home
To the place where I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River
Life is older there, older than the trees
Younger than the mountain
Blowing like a breeze

Country roads, take me home
To the place where I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads

All my memories gather round her
Minor's lady, stranger to blue water
Dark and dusty, blowing in the sky
Misty taste of moonshine
Teardrops in my eye

Country roads, take me home
To the place where I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads

I hear her voice in the morning hour
She calls me
The radio reminds me of my home far away
And driving down the road I get a feeling
That I should've been home
yesterday, yesterday

Country roads, take me home
To the place where I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads
Lyrics from http://www.pohodar.com

VEĎTE MNE DOMŮ
VENKOVSKÉ CESTY
OLIVIA NEWTON-JOHN

Venkovské cesty, veďte mne domů
Na místo, kam patřím
Zapadní Virginia, horská máma
Veďte mne domů, venkovské cesty

Téměř nebe, Zapadní Virginia
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River
Život je tu starší, starší, než stromy
Mladší, než hora
Fouká jako vánek

Venkovské cesty, veďte mne domů
Na místo, kam patřím
Zapadní Virginia, horská máma
Veďte mne domů, venkovské cesty

Všechny mé vzpomínky se točí okolo ní
Menší paní, cizinka u modré vody
Temná a prašná, vanoucí nebem
Mlhavá chuť měsíčního svitu
Slzy v mých očích

Venkovské cesty, veďte mne domů
Na místo, kam patřím
Zapadní Virginia, horská máma
Veďte mne domů, venkovské cesty

Slyším její hlas v ranní hodině
Volá mne
Rádio mi připomíná vzdálený domov
A jízda dolů ulicí mi přivodí pocit
Že jsem měla být doma
včera, včera

Venkovské cesty, veďte mne domů
Na místo, kam patřím
Zapadní Virginia, horská máma
Veďte mne domů, venkovské cesty
Překlad z http://www.pohodar.com