WISH YOU WERE HERE - REDNEX

Wish You Were Here...
Me, oh, my country man,
Wish You Were Here...
I Wish You Were Here...
Don't you know,
the snow is getting colder,
And I miss you like hell,
And I'm feeling blue...

Wish You Were Here...
Me, oh, my country man,
Wish You Were Here...
I Wish You Were Here...
Don't you know,
the snow is getting colder,
And I miss you like hell,
And I'm feeling blue...

I've got feelings for you,
Do you still feel the same?
From the first time
I laid my eyes on you,
I felt joy of living,
I saw heaven in your eyes...
In yor eyes...

Wish you were here...
Me, oh, my country man,
Wish You Were Here...
I Wish You Were Here...
Don't you know,
the snow is getting colder,
And I miss you like hell...
And I'm feeling blue...

I miss your laugh,
I miss your smile,
I miss everything about you...
Every second's like a minute,
Every minute's like a day
When you're far away...
The snow is getting colder, baby,

I Wish You Were Here...
A battlefield of love and fear,
And I Wish You Were Here...
I've got feelings for you,
From the first time
I laid my eyes on you...
Lyrics from http://www.pohodar.com

KÉŽ BYS BYL TADY

Kéž bys byl tady...
Mě, oh, můj venkovane,
kéž bys byl tady.
Kéž bys byl tady...
Nevíš, že
sníh je chladnější,
a chybíš mi jako čert.
A cítím se bídně...

Kéž bys byl tady...
Mě, oh, můj venkovane,
kéž bys byl tady.
Kéž bys byl tady...
Nevíš, že
sníh je chladnější,
a chybíš mi jako čert.
A cítím se bídně...

Mám s Tebou soucit.
Cítíš stále to samé.
Od první chvíle,
jsem na Tobě mohla nechat oči,
cítila jsem radost ze života,
viděla jsem nebesa v Tvých očích...
V Tvých očích.

Kéž bys byl tady...
Mě, oh, můj venkovane,
kéž bys byl tady.
Kéž bys byl tady...
Nevíš, že
sníh je chladnější,
a chybíš mi jako čert.
A cítím se bídně...

Chybí mi Tvůj smích,
chybí mi Tvůj úsměv,
chybí mi Tvé všechno...
Každá sekunda je jako minuta,
Každá minuta je jako den.
Když jsi pryč a daleko...
Sníh je chladnější, miláčku.

Kéž bys byl tady...
Bojiště lásky a strachu,
a kéž bys byl tady...
Mám s Tebou soucit,
Od první chvíle,
jsem na Tobě mohla nechat oči...
Překlad z http://www.pohodar.com