UNCHAINED MELODY
RIGHTEOUS BROTHERS

Whoa!
My love, my darling,
I hunger for your touch,
Alone. Lonely time.
And time goes by, so slowly,
And time can do so much,
Are you still mine?
I need your love.
I need your love.
God speed your love to me.

Lonely rivers flow to the sea,
To the sea,
To the open arms of the sea.
Lonely rivers sigh, wait for me,
Wait for me,
I'll be coming home, wait for me.

Whoa!
My love, my darling,
I hunger, hunger, for your love,
For love. Lonely time.
And time goes by, so slowly,
And time can do so much,
Are you still mine?
I need your love.
I need your love.
God speed your love to me.
Lyrics from http://www.pohodar.com

NESPOUTANÁ MELODIE
RIGHTEOUS BROTHERS

Hou!
Má lásko, můj miláčku.
Hladovím po Tvém doteku
Sám. Osamělý čas.
A čas běží, tak pomalu.
A čas může udělat tak mnoho.
Jsi přád mou?
Já potřebuju Tvou lásku.
Já potřebuju Tvou lásku.
Bůh mi dá Tvou lásku.

Osamělé řeky tečou do moře,
Do moře.
Do otevřené náruče moře.
Osamělé řeky vzdychají, čekej na mě,
Čekej na mě.
Příjdu domů, čekej na mě.

Hou!
Má lásko, můj miláčku.
Já hladovím, hladovím po Tvé lásce.
Po lásce. Osamělý čas.
A čas běží tak pomalu.
A čas může udělat tak mnoho.
Jsi přád mou?
Já potřebuju Tvou lásku.
Já potřebuju Tvou lásku.
Bůh mi dá Tvou lásku.
Překlad z http://www.pohodar.com