IF YOU CAN'T GIVE ME LOVE
SUZI QUATRO

Well, I´ve seen you before
on the discoteque floor
You were driving me out of my mind
Oh, but I could have swore
that I saw something more in your eyes

Oh tho´ you were surrounded
By beauty unbounded
Your glance is intended for me
And tho´ I try to hide it,
I found myself lookin´ to see

So, then you took your chances
You made your advances
Your touch took my breath away
But when you said hello
Are you ready to go
Well, I had just one thing to say

If you can´t give me love
Honey, that ain't enough
Let me go look for somebody else
If you can´t give me feelings
With old fashioned meanings
Then just stay in love with yourself

Chorus:
If you can´t give me love
If you can´t give me love
If you can´t give me love
If you can´t give me love
If you can´t give me love

Well, you may be the king
of this discoteque thing
But honey, I ain´t looking for that
What I need is a man,
not some so cold aristocrat

Oh if only you´d waited
Or just hesitated
Oh maybe just ask me to dance
But you really don´t know
Why I don´t wanna go
And baby, that´s why we don´t stand a chance

So if you can´t give me love
Honey, that ain't enough
Let me go look for somebody else
If you can´t give me feelings
Old fashioned meanings
Then just stay in love with yourself

Chorus:

Oh, if you can´t give me love
Honey, that ain't enough
Let me go look for somebody else
And If you can´t give me feelings
With old fashioned meanings
Then just stay in love with yourself

Chorus:
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDYŽ MI NECHCEŠ DÁT LÁSKU
SUZI QUATRO

Dobře, už jsem Tě předtím viděla,
na parketu diskotéky.
Ztratila jsem pro Tebe hlavu.
Oh, ale mohla bych přísahat,
že jsem v Tvých očích viděla víc.

Oh, ačkoli jsi byl obklopen
Nevázanou krásou
Tvé pohledy byly určeny mně.
A čakoli jsem to zkusila skrýt,
Přistihla jsem se, že se snažím pochopit.

Tak, pak jsi využil svou šanci
Postoupil jsi
Tvůj dotek mi bral dech
Ale když jsi řekl Ahoj
Jsi připravena jít?
Dobře, měla jsem jedinou věc, co říct.

Když mi nechceš dát lásku
Miláčku, to není dost
Nech mě jít hledat někoho jiného
Když mi nechceš dát cit
Se staromódními názory
Tak dál miluj jen sebe.

Refrén:
Když mi nechceš dát lásku
Když mi nechceš dát lásku
Když mi nechceš dát lásku
Když mi nechceš dát lásku
Když mi nechceš dát lásku

Dobře, můžeš být králem
v diskotékových záležitostech.
Ale miláčku, to nehledám.
Co já potřebuju je muž,
ne nějaký tak chladný aristokrat.

Oh jestli jsi jen čekal
Nebo jen váhal
Oh, možná mě teď požádej o tanec
Ale opravdu nevíš
Proč nepůjdu
A miláčku, tohle je to, proč nemáme šanci.

Když mi nechceš dát lásku
Miláčku, to není dost
Nech mě jít hledat někoho jiného
Když mi nechceš dát cit
Se staromódními názory
Tak dál miluj jen sebe.

Refrén:

Když mi nechceš dát lásku
Miláčku, to není dost
Nech mě jít hledat někoho jiného
Když mi nechceš dát cit
Se staromódními názory
Tak dál miluj jen sebe.

Refrén:
Překlad z http://www.pohodar.com