zpet.jpg, 1 kBgalerie.jpg, 1 kBvpred.jpg, 1 kB

Královna Eliška potvrzuje městská práva
eliska1.jpg, 102 kB

Královna Eliška tedy usedla na trůn a začalo se s kralováním, řečněním, předáváním klíčů od věnných měst a jinými příjemnými věcmi. Nejdůležitější pro měšťany ale bylo tohle prohlášení:
"My, královna vdova Eliška Rejčka, z Boží milosti královna česká a polská, markraběnka moravská, paní věnných měst Hradce, Jaroměře, Chrudimě, Mýta a Poličky. Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice. Aby naše moudré rozhodnutí zůstalo pevné a neměnné a nikdo, jak v přítomnosti, tak v budoucnosti již je nemohl změnit, ve známost činíme všem jak přítomným, tak budoucím, že práva, udělená naším zemřelým manželem Rudolfem Habsburským městům Hradci, Jaroměři, Chrudimě, Mýtu a Poličce slavnostně stvrzujeme. Jmenovitě pak: Vymezení právní ochrany, vymezení daňové povinnosti koruně, slib královské ochrany měny, vymezení stříbrného práva mílového, vymezení ochrany majetkových práv, privilegium, podporující stavební rozvoj měst, právo mílové a potvrzení a podepření všech doposud udělených privilegií a milostí.
Dáno v Hradci měsíce září Léta Páně tisícího třístého osmého."


Vytvořil Tomáš v roce 2006
Naposledy změněno: