Červené písmenko W
Modré písmenko W Modré písmenko W
Nápis Tomášův Internet
Červené písmenko W
Modré písmenko W Modré písmenko W

Tomášovy řeči

Poslanecké řeči 3

Poslanecké řeči ze 44. schůze
S 43. schůzí skončila zábava a s počátkem 44. schůze započala opět tvrdá práce - hlasování o zákonech, vrácených Senátem, první, druhá a třetí čtení zákonů či interpelace poslanců na členy vlády. Ale i při této práci se občas něco pozoruhodného pronese...
Pořád si musím stěžovat na ten zvuk. Požádal bych techniky, aby se snížila podle mne intenzita zvuku z obou bočních reproduktorů, protože jsme tady pořádat jako na nějakém nádražním vestibulu.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044004.htmPředseda PSP Lubomír Zaorálek:
To byla paní poslankyně Šojdrová jako poslední. Ne - zapomněl jsem na pana poslance Římana. Na toho jsem zapomněl celkem třikrát. (Veselost v sále.) Prosím, pane poslanče, přesto máte slovo.
Poslanec Martin Říman:
Děkuji, pane předsedo, za vaši pozornost, kterou mi věnujete.

http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044004.htmVážení kolegové, já vás prosím, abyste nevedli v této chvíli debaty tady ve Sněmovně. Projednáváme návrh vrácený Senátem.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044006.htm(Ve Sněmovně panuje volná zábava, není rozumět.)
Poznámka stenografa
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044007.htmZahajuji hlasování s pořadovým číslem 29. Kdo je pro, ať -
(Výkřiky ze sálu.)
Dámy a pánové, kdybyste dávali pozor, tak neděláte zmatky. Hlasování pokračuje.

Místopředseda PSP Jan Kasal
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044015.htmZákon vrácený Senátem je opravdu a bez přehánění legislativní nedokvaška. Možná si pan ministr Škromach neuvědomuje, jak je zákon problematický. Pokud si to uvědomuje a jenom ješitnost mu brání jej zastavit, je to ještě horší. Celá vláda se v posledních několika měsících zabývala sama sebou a řádně nevládla. Proto chápu, že pan ministr nebyl naladěn přijímat racionální argumenty. Odvažuji se doufat, že je přijme alespoň teď a vyvodí důsledky pro úředníky svého ministerstva, kteří tutu sabotáž připravili.
Kolegyně a kolegové, z výše uvedených argumentů plyne, že každý, kdo má v sobě jen trochu odpovědnosti, nemůže pro tuto nešťastnou nedokvašku zvednout ruku a nemůže stisknout tlačítko označené "ano". Děkuji vám za pozornost.
(Poznámka: Zákon v následném hlasování prošel)

Poslankyně Alena Páralová
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044024.htmVážený pane místopředsedo, paní ministryně, dámy a pánové, dnes už opravdu jen velice stručně, neboť tento zákon oslavil poměrně nedávno svoje druhé narozeniny v Poslanecké sněmovně. Za dva roky projednávání prošel jedním prvním čtením, dvěma druhými čteními, dvěma třetími čteními a dnes třetím druhým čtením, které právě teď zahajujeme.

Poslankyně Lucie Talmanová
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044034.htmJinými slovy, po třetím druhém čtení přijde čtvrté druhé čtení. Půjde-li to takto dál, raději nebudu předjímat, kam se dostaneme.
Pan kolega Karel Vymětal. (Vzdává se slova.) Chtěl navrhnout to samé. Tak si to ušetřete pro čtvrté druhé čtení, abyste mohl navrhnout případně páté druhé čtení.

Místopředseda PSP Ivan Langer
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044035.htmMístopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, zkuste se méně dívat paní zpravodajce do očí a více mluvit na mikrofon.
Poslanec Josef Janeček: Tedy ještě jednou. - Já jsem se snažil dívat do očí paní ministryni.
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044035.htmVážená paní předsedající, dámy a pánové, jelikož jsem vám svůj pozměňovací návrh i s velmi podrobným zdůvodněním rozdal na lavice, nebudu ho zde předčítat ani zdůvodňovat. Myslím, že všichni umíte číst.

Poslanec Petr Pleva
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044054.htm.htmNechcete mi přece, kolegyně a kolegové, říci, že nejlepším účinkem přijetí vašeho zákona má být taková ochrana zaměstnanců, jejichž prospěch vy máte na mysli, a sice taková, že budou tak chráněni, že přijdou o práci. To snad není nejlepší způsob ochrany.

Poslanec Michal Doktor
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044061.htmTento zákon není ani o snížení obratu. Chcete mi snad říci, že když dneska plánovaných 500 Kč neutratíte, tak je zítra hodíte do kanálu a neutratíte je v jiné prodejně? Vždyť to nemá žádnou logiku, prosím vás!

Poslanec Miroslav Opálka
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044062.htmNevím, zdali mám vaše kolegy vyzývat zvoncem k tomu, aby přišli, protože nepovažuji za pravděpodobné, že by hlasování bylo příliš konfliktní, ale je nezbytné, aby se nás přihlásilo alespoň 67, a prozatím tomu tak není. (Předsedající chvíli čeká.) Zřejmě nezbude nic jiného než opatrně zavadit o zvonek.

Místopředseda PSP Jan Kasal
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044067.htmProjednáváme zákon prázdný, nepotřebný, zbytečně zaplevelující náš právní řád, který prakticky nic závažného neřeší...
(z projednávání zákona o ekologickém zemědělství)

Poslanec Miloslav Kučera
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044068.htmProsím vás, pane předsedající, abyste poprosil pana navrhovatele Kapouna, aby mluvil poněkud tišeji, neboť nejsem schopna slyšet ani sama sebe v mikrofonu přes jeho halasné repliky.

Poslankyně Eva Dundáčková
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044075.htm

Zpět na hlavní stránku
Tomáš
18. 10. 2005


Vytvořil Tomáš v roce 2005
Naposledy změněno: